Şirket Politikalarımız

Politikalarımız şirket kültürümüzü oluşturan en temel çerçevelerden biridir. Hem yönetim sistemlerinin bir gerekliliği hem de hedeflerimizi belirleyen yol haritaları olan İSG ve Kalite politikalarına ek olarak  Etik Politikası, İbaypack Ambalaj'ın  ortak değerlerini de kapsayan şirketin temel davranış kurallarını kapsamaktadır.Şirket personeli ve çalıştığımız tedarikçilerimiz görevlerini yerine getirirken İbaypack Etik Politikasına uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler tüm tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

ETİK POLİTİKASI

İSG POLİTİKASI 

KALİTE POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI